BEM – Bireysel Mentörlük Programı ile yaş sınırı olmaksızın her bireye potansiyeli ve yaş düzeyinde tespit edilen ihtiyaçları doğrultusunda eğitim destek çalışmaları ile destek sağlanır. Mentorluk programı; keşif-tanıma, hedefe hazırlık, özel branş ve takip-destek başlıklarında kategorize edilmiştir. Mentorluk alt programlarında branş olarak bahsi geçen alanlar; müzik (teori, çalgı, şan, beste), görsel algı (yaratıcılık, perspektif, düşünme becerileri, resim, tasarım), akademik alanlar (temel bilimler, ilk-orta-yüksek öğretim alanları), teknoloji (yazılım, robotik), kişisel gelişim (dikkat, organizasyon, çalışma disiplini, kaygı, kararsızlık, sosyal duygusal alan) vb. sayılabilir.

Keşif -Tanıma Programı: KTP Yaş sınırı olmaksızın, farklı zeka türleri ve özel yetenekleri alanlarında kişiye özel hazırlanan bir programdır. Bu program kişinin öğrenme modellerinin yanı sıra hem ilgi alanlarını hem iyi/güçlü olduğu yanlarını keşfetmek için uygulanan çalışmalardır. Farklı zeka ve yetenek türleri ile ilgili hazırlanan çalışmalar uygulanır. Bu uygulamalarda kişinin beceri ve performans düzeyleri gözlenir. İyi olduğu alanların yanısıra eksik olduğu yönleri de tespit edilerek nasıl bir eğitim destek yol haritasına ihtiyacı olduğu ortaya konulur. Minimum 4 haftalık bir süreci kapsayan bu programda müzikten bilimsel araştırmaya, yaratıcı yazarlıktan matematiğe birçok alanda etkinlikler kullanılır.

Hedefe Hazırlık Programı: HHP Hedeflenen sınav, yarışma, festival benzeri organizasyonda elde edilmek istenen başarı için gerçekleştirilen çalışma programıdır. Programın başlangıcında hedef başlık ile ilgili olarak kişinin hazır bulunuşluğunu değerlendirme çalışması gerçekleştirilir. Bu değerlendirmeden hareketle hedefe ulaşmak için gerekli program hazırlanarak yol haritası oluşturulur. Bu plan doğrultusunda haftalık çalışma programı takip edilerek çalışma gerçekleştirilir. Birebir görüşmelerde yapılan çalışmalar dışında kişinin haftalık olarak özel hayatında takip etmesi gereken programda hazırlanarak kişiye sunulur. Hafta boyunca (mentoruyla çalışma saatleri dışında) da kişinin mentoru ile iletişimi ile bu programın uygulanması desteklenir. Hedef olarak kastedilen konular; yarışmalar, okul sınavları, projeler, yetenek sınavları vb. olabilir

Branş Gelişim Programı : BGP Kişinin kendi tespit ettiği bir branşta gelişimini kapsayan programdır. İlgili branşın kişinin yaş/sınıf, bilgi, beceri ve potansiyel düzeyi belirlenir. Kişinin seviyesi üzerinden gelişim planlaması yapılır. Belirlenen seviyenin altında kalan bazı bilgi ve becerileri de kişinin seviyesi geri düşmeyecek yahut yerinde saymayacak şekilde desteklenerek gelişim sürdürülür. Branş olarak mentorluk alt başlıkları olarak verdiğimiz müzik (teori, çalgı, şan, beste), görsel algı (yaratıcılık, perspektif, düşünme becerileri, resim, tasarım), akademik alanlar (temel bilimler, ilk-orta-yüksek öğretim alanları), teknoloji (yazılım, robotik) sayılabilir.

Online Takip-Destek Programı: OTDP Farklı şehirlerde yaşayıp Enstitümüzden destek ihtiyacı duyan danışanlarımız için oluşturduğumuz bir programdır. Kişinin ihtiyaç başlıkları/başlığı belirlenerek yapılacak olan çalışma çerçevesi netleştirilerek kişi ile online bağlantılı görüşmeler ile çalışmalar gerçekleştirilir. Sürekli iletişim ve paylaşımlarla çalışmanın verimi takip edilir.

Aile Danışmanlık Programı: ADP Ailenin çocuklarında üstün potansiyel söz konusu olduğu durumlarda uygulanan programdır. Kişi özelinde değil ebeveynler ile yürütülür. Çocuğun potansiyeli, yaş gelişimi, potansiyel gelişimi, kişilik gelişimi, davranış gelişimi, korku, kaygı, okul disiplini vb. konularda ebeveynlerin yapmaları ya da yapmamaları gereken davranış ve tutumlarla ilgili verilen destek programıdır.

Kurumsal Danışmanlık Programı: KDP Kurum bazında yönetici, çalışan, okul programı, öğrencilerle ilgili program hazırlıkları, ilgili çalışma ve destek oda oluşumları, tanı almış çocukların eğitim takipleri hakkında okul rehberlik birimleri ile yürütülen çalışmalardır. Özellikle okul eğitim ve yönetim kadrolarının üstün potansiyelli çocuklarla ilgili bilinçlendirilmeleri, ilgili takip ve uygulamaları yapabilmeleri için gerekli görülen eğitim seminerlerini almaları konularında yapılan çalışmalardır.

Proje Takip Programı: PTP Kişisel yahut kurumsal bazda ayrım olmaksızın gerçekleştirilen projelerin takip edilmesi ile ilgili programdır. Yarışma, dergi-bülten, kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen fuar, organizasyon, seminerler, odak konularda hazırlanan uygulamalar vb. çalışmaların hazırlanması, takibi ve uygulaması konularını içerir.