BEM – Bireysel Mentörlük Programı ile;

Belli bir alanda özel bir yeteneği olduğu önceden tespit edilmiş olan kişinin ihtiyacı olan eğitim düzeyi, alanında uzman mentor eşliğinde kişinin algı düzeyi, öğrenme modelleri, hedefleri ışığında hazırlanmış BEM takibi ile yürütülür.

Potansiyeli ya da özel yeteneği belirlenmemiş olanlarda ise, yapılan ön görüşmede araç olarak belirlenen bir yada birkaç alan üzerinden kişinin hem özel yetenek düzeyi tespit edilmeye hem de iletişim kanalları, öğrenme modelleri, ilgi alanı ile beceri düzeyi paralelliği gibi alt kazanımların hedeflendiği keşif süreci başlatılır. Sürecin sonunda kişinin yetenek ve potansiyeli ile alt başlıklarla ilgili tespitler ortaya konularak, takip edilmesi gereken yol ve yöntem belirlenir.

Süreçte bireyin potansiyeli ve ilgi alanı üzerinden bir proje belirlenerek çalışılmaya başlanır. Zeka ve yetenek alanları dışında bireyin kişilik ve sosyal-duygusal gelişimi için ihtiyaçlarının tespit edilerek dahil edildiği uygulama süresince aile ile sürekli iletişim ile gerekli destek sağlanır.

Süre;

Kişi ile birlikte düzenlenen takvim çerçevesinde haftada bir ya da iki gün düzenli, planlı çalışmalar yürütülür. Bu günler dışında kişi ve aile ile iletişim takibi yapılır. Proje üzerinde Enstitü bünyesinde çalışmak ve bulunmak isteyen katılımcılar, mentorlarıyla randevulaşarak görüşmelerini sürdürürler.

BAŞVURU ve DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK için bizimle iletişime geçin.