Enstitümüzün programlarından yararlanmak isteyenler başvurdukları program için değerlendirmeye alınarak uygunluklarına göre kabul edilirler. Değerlendirmede farklı ihtiyaçları tespit edilen adaylar ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilebilirler.

  1. 1- Belli bir programa başvuran adaylar için randevu ile belirlenen zamanda kısa bir tanışma görüşmesi gerçekleştirilir. Adayın programa uygunluğu doğrultusunda program takvimi ve içeriği planlanarak uygulanmaya başlanır.
  2. 2- Adayın belli bir program talebi yok ise; yaklaşık 1 saatlik ön çalışmaya alınır. Randevu ile belirlenen zamanda gerçekleştirilen bu ön görüşme sonucunda adayın uygunluğu, ihtiyaçları ve yapılması gereken çalışmalar hakkında veriler toplanıp değerlendirilir. Uygun adaylar önerilen program çerçevesinde kabul edilerek takibe alınır.
  3. 3- Adayların ön görüşmeye gelirken önceden uygulanmış herhangi bir raporu, önceden gerçekleştirilmiş çalışma ve projeleri var ise ön görüşmeye getirmeleri önerilir.
  4. 4- Adaylara kabul edildikleri program çerçevesinde potansiyelleri ve düzeylerine göre uygulamaya alınacakları belirtilir. Olası eksiklerin tamamlanması ve gerekli beceri ve bilgi desteğinin sağlanması için aile-okul ile kolektif çalışma yapılması konusunda iletişimde olunması talep edilir.
  5. 5- 18 yaş altındaki adayların mutlaka ebeveynleri ile birlikte ön görüşmeye katılmaları gerekmektedir. 18 yaş altındaki aday için ebeveyn yalnız görüşmeye kabul edilmez.
  6. 6- Ebeveynler aday olmaksızın ancak ebeveyn rolleri hakkında danışmanlık konusunda başvurur ise yalnız görüşmeye alınmaktadır.
  7. 7- Programa kabul edilen 18 yaş altı bireylerin ebeveynleri çalışmalar süresince bilgilendirilip yönlendirilirler. Bu yönlendirmeler gerek yüz yüze görüşmeler gerekse telefon gibi iletişim kanalları ile sağlanır.
  8. 8- Farklı şehirlerden başvuranlar için. Online görüşme gerçekleştirilir. 18 yaş altı adaylar için online görüşmede aday ebeveyni ile birlikte ilk görüşmeye katılır.
  9. 9- Programa kabul edilen 18 yaş altı ya da üstündeki adaylar yüz yüze yahut online fark etmeksizin çalışmalara yalnız katılırlar. Mentor gerek duyarsa ebeveyni belli bir zamanda belli bir amaç doğrultusunda çalışmaya dahil edebilir. Mentorun onayı ve bilgisi olmadan çalışmalara katılımcı birey dışında kimse kabul edilmez.