Online Atölyeler

online atölyeler

 

Uzaktan erişim ile çocuklarımıza ulaşarak onlara destek verebildiğimiz bu platformda belli branşlar özelinde atölyelerimizi sunuyoruz. Öğrenciler için belli sınıf düzeylerinde çocuklarımızın katılabileceği gruplar oluşturarak hazırladığımız atölyelerimize katılım çok kolay. Enstitümüzün iletişim numaraları üzerinden bizlere ulaşıp kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt işlemlerinde katılımcının kimlik bilgisi ve fotoğrafı gereklidir.

Atölye saatinden önce size giriş linki ve şifresi gönderilecektir. Bu link üzerinden atölyeye katılım sağlayabilirsiniz.

Farklı branşlarda farklı düzeylerde atölye çalışmalarına katılabilmek için duyurularımızı ve web sayfamız ile sosyal medya linklerimizi takip edebilirsiniz. Atölyelerimizin içeriklerinde, belirlenmiş sınıf düzeylerine uygun şekilde uzmanlarımız tarafından hazırlanmış uygulamalar mevcuttur.

Bu uygulamalar;

Çocuklarımızın ilgili konuda bilgi ve beceri edinmesini hedefler.

Aklına takılan soruları sorabileceği, kendini ifade edebileceği bir ortam sağlar.

Aynı amaçla bir araya gelmiş akranlarıyla iletişim ve paylaşım alanı oluşturur.

Oluşan platform uzaktan eğitim-ders işleyişinden bambaşka bir iletişim ve gelişim ortamı sağlar.

1 saatlik süre içerisinde katılımcılar sınırlı süre içerisinde hedefe ulaşmak için zamanı doğru kullanmayı öğrenir.

Görsel algı ve düşünme becerilerinin yanısıra teknik alan bilgisi edinme imkanı sağlar.

Problem çözme ve alternatif çözüm üretme imkanı verir. Hedefe ulaşmak için farklı çözüm yöntemleri düşünmeye zorlar.

Bakış açısı değiştirmeyi ve empati kurmayı gerektirir.

Bireysel farklılıklarla bir grup olabilmeyi öğretir.

Bilgisayar ortamında tüketiciden çok öte bir geliştirici ve üretici etken olma farkındalığı kazandırır.

Atölye bitiminde katılımcılara Enstitümüzün onayladığı “Katılım Belgesi” gönderilir. Bu belge, çocuklarımızın sosyal etkinlik formlarına işlenebilir niteliktedir.